Godkännande av användare villkor från punkt 1 till 7
I sin helhet om denna web tjänsten!1. Användning av denna webbplats Stulet.org är föremål för följande villkor och alla tillämpliga lagar, genom att gå in och surfa denna webbplats
godkänner du, utan begränsning eller förbehåll, dessa villkor.Just för att använda denna webbplatsen på ett korrekt sett.
Här får man genom egen medverkan möjlighet att söka och annonsera efter stulelt stulna föremål!Det är vad tjänsten går ut på!


2. Skada på andra. Du samtycker till att inte införa till eller via denna webbplats information eller material som kan skada andra. Bland annat
godkänner du att inte ta med, medvetet eller ej, något fel eller fel i material eller information som kan bland annat vara en ärekränkning, förtal,
ärekränkning eller oanständigheter, eller främja hat eller på annat sätt ge upphov till ett brott eller civilrättsligt ansvar för någon
person eller enhet.


3. Korrekt information. Även denna webbplats försöker att uppdatera information eller material på denna webbplats så ofta som möjligt, ingen garanti
ges att information eller material på denna webbplats är aktuell, riktig, felfri eller fullständig.


4. Ansvarsbegränsning. användare av denna webbplats godkänner att stulet.org ej kan hållas ansvariga och är inte ansvariga för eventuella skador,
direkta eller indirekta, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER FÖLJDSKADOR, FÖR ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATERIAL, produkter eller tjänster av något
slag, helt eller delvis ÖVERLÄMNANDET, AVSLUTANDE AV RÄTTIGHETER ELLER FÖRLUST AV VINST, DATA, företag eller GOODWILL, oavsett om ett avtal eller
utomobligatoriska GRUND, eller för att ge SKADEERSÄTTNING ELLER ANNAN rätta till dig eller någon tredje part. Din enda rätt är att sluta använda och
komma åt denna webbplats. I den mån den behörighet som du omfattas inte ger någon del av en sådan begränsning, sådan del inte är tillämplig.


5. Links. Länkar och referenser till andra hemsidor tillhandahålls som en enda. Denna webbplats har inte granskat och inte uttryckligen eller
underförstått stöder andra hemsidor eller information eller material eller tillgång till detta, via sådana länkar, och tar inte ansvar för sådana
andra webbplatser, information eller material som postas på detta, eller produkter eller tjänster som erbjuds där.


6. Uteslutning av garantier. Vi gör inga garantier eller utfästelser vad gäller funktionalitet och villkor för den här webbplatsen och dess
användning, eller att dess användning kommer att vara utan avbrott eller felfritt. ALLA MATERIAL ELLER INFORMATION PÅ DENNA
WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS till dig i befintligt skick utan garantier av något slag! Denna webplats avsäger SIG ifrån alla garantier eller villkor,
skriftliga eller muntliga, LAGSTADGAD, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET
ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. Undantagen är utöver det specifika undantag i övrigt anges i dessa villkor. I den mån den behörighet
som du omfattas inte tillåter undantag för vissa garantier, sådana undantag som inte är tillåtet är inte tillämpliga.


7. Ändringar villkor. Denna webbplats kan modifiera, ändra eller på annat sätt uppdatera de villkor som gäller för denna hemsida från tid till
annan utan föregående meddelande, och du förbinder sig att följa sådana villkor som är i kraft vid den tidpunkt då du besöker denna webbplats.Copyright 2009. WWW.STULET.ORG |STULNA SAKER - LOST STUFF . All rights reserved.